50 didžiųjų miestų centrų planuojame įdiegti įrenginius, pritaikytus prie juose esančių atliekų savybių.