Šis technologinis procesas yra unikalus ir niekada anksčiau netaikytas. Modulinis įrenginys gali būti naudojamas sąvartynuose, atliekų rūšiavimo gamyklose ir vietinėse organinių medžiagų perdirbimo įmonėse, todėl gali būti žymiai sumažintos organinės frakcijos transportavimo į sąvartyną išlaidos. Sunkiai pasiekiamose vietovėse, kuriose yra organinių atliekų, o jų šalinimas ir transportavimas kelia problemų, modulis gali būti ne tik atliekų perdirbimo stotis, bet ir šilumos bei elektros energijos šaltinis.